BNOR

Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR)

Als je na 4 examens in een periode van 5 jaar nog niet geslaagd bent wordt je doorverwezen naar het BNOR.

Dit bureau heeft als doel te onderzoeken wat de reden is dat jij nog niet bent geslaagd. Als de oorzaak het examen was omdat je b.v. te gespannen was waardoor je niet kon laten zien dat je wel voldoende rijvaardig bent, zal hier rekening mee worden gehouden.

Er wordt meer tijd uitgetrokken voor de inleiding en ook tijdens de rit wordt getracht voor jou voldoende rust en mogelijkheden te scheppen om te laten zien dat je wel rijvaardig bent.

Er word ook bij het BNOR geen rijbewijs weggegeven. Slagen moet je zelf doen. Maar de examinator zal er alles aan doen om je de kans te geven aan hem te laten zien dat je wel rijvaardig bent.